Spotkanie z żołnierzami AK z Kresów Wschodnich

Program spotkania

27 stycznia 2013 odbyło w Sokołowie Podlaskim się spotkanie z Żołnierzami Armii Krajowej z Kresów Wschodnich dawnych ziem RP. Zebrani złożyli kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej na Skwerze Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Podlaskim.

O godz. 13:00 rozpoczęła się uroczystość w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Po wystąpieniu p. mecenasa Andrzeja Siedleckiego, Prezesa Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, odbyła się prezentacja filmu dokumentalnego „Pani Weronika i jej chłopcy” w reżyserii Artura Pilarczyka.
Treść wystąpienia Burmistrza Miasta pod Pomnikiem Żołnierzy AK:
Księże Prałacie, panie Senatorze, dostojni Goście, Szanowni Państwo
 
W obliczu IV rozbioru Polski dokonywanego przez hitlerowskie Niemcy i ZSRR, już 27 września 1939r. powołana została Służba Zwycięstwu Polski, przekształcona następnie w Związek Walki Zbrojnej, który 14.02.1942 r. został przemianowany rozkazem Gen. Władysława Sikorskiego – Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Armię Krajową.
 
Ta podziemna armia, jak i w ogóle podziemne państwo polskie, była fenomenem w okupowanej Europie. Służba w niej była marzeniem i usilnym dążeniem setek tysięcy młodych ludzi nauki, kultury, właścicieli majątkowych i przedstawicieli wielu innych środowisk, których sprawy niepodległej Ojczyzny leżały głęboko w sercu. Oddziały Armii Krajowej powstały na terenie całego kraju od Bałtyku przez Kresy Wschodnie po Rzeszowszczyznę.
 
Głównym zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przeprowadzenie ogólnokrajowego powstania pod nazwą – akcja „Burza”
Podstawowymi formami działania był sabotaż, dywersja, wywiad i propaganda. W późniejszym okresie przystąpiono do działań partyzanckich. Specyficznym środkiem walki z okupantem była działalność informacyjno-propagandowa, a jej zadaniem – podtrzymywanie oporu ludności i mobilizowanie do walki. Wydawano prasę konspiracyjną, wydawnictwa i ulotki. Szerzono destrukcję w wojsku oraz wśród ludności niemieckiej.
 
Z początkiem 1944r. okręgi AK rozpoczęły przygotowania do akcji „Burza”. Nasilono wywiad ofensywny i polityczny oraz likwidację niemieckich dygnitarzy i konfidentów. Wiosną 1944r. oddziały AK nasiliły działania partyzanckie na obszarach wschodnich i centralnych.
 
Żołnierze AK wierni przysiędze składanej na Święty Krzyż, znak męki i zbawienia, do końca byli wierni Ojczyźnie stali na straży jej honoru, walczyli ze wszystkich sił aż do ofiary życia o wyzwolenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też wielu z nich po nieudanej akcji „Burza” i tak naprawdę przegranej II wojnie światowej nie mogła pogodzić się z sowieckimi porządkami ustrojowymi, podejmowała dramatyczną walkę pod osłoną lasów lub po prostu emigrowała, by uniknąć represji władzy komunistycznej. Polska elita niepodległościowa skupiająca około 150-200 tyś. ludzi w tym 15-20 tyś. w oddziałach leśnych w realnym wymiarze narażona była na eliminację ze strony sowieckiego i polskiego aparatu bezpieczeństwa.
 
Wzniesiony w 2007 roku Pomnik Żołnierzy AK w symbolicznym wymiarze przywraca pamięć sokołowskiej społeczności, oddając cześć ich niepodległościowym wysiłkom.
 
Nasz hołd należy się także obecnym dzisiaj podczas uroczystości przedstawicielom Armii Krajowej z Kresów Wschodnich – pani Weronice i Jej chłopcom, których bardzo serdecznie witam.
 
Ośmielam się stwierdzić, że tam na Białorusi wypełniacie Państwo swój patriotyczny obowiązek do dnia dzisiejszego, zgodnie z przysięgą żołnierza AK. Wierni Ojczyźnie i Krzyżowi bronicie honoru Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie. Nie opuściliście swojej ziemi – matki, związani silnymi więzami nadal bronicie polskości, języka ojczystego, kultywujecie tradycje i historię Polski poprzez aktywną działalność w Związku Polaków na Białorusi oraz Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Tym bogatsze i cenniejsze są Wasze zasługi dla Polski i Polaków.
 
W imieniu Macierzy i własnym serdecznie Wam za to dziękuje. Po złożeniu kwiatów przy pomniku zapraszam Państwa na dalszą część uroczystości do Sokołowskiego Ośrodka Kultury, gdzie przybliżymy postać i działalność Pani Weroniki Sebastianowicz oraz Jej Żołnierzy.