Nagłówki

Odświeżamy nasze miasta

Sygnatariusze listu intencyjnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim pragnie poinformować, że w dniu 16.11.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim odbyło się spotkanie pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z przedstawicielami Urzędu Miasta, Policji oraz lokalnymi mediami w sprawie powołania koalicji w ramach realizacji projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”.

W dyskusji, w której uczestniczyli wszyscy obecni zwrócono uwagę na konieczność egzekwowania zapisów znowelizowanej ustawy w zakresie przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz oznakowania stref bezdymnych (ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Dz. U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 z późn. zm.). Wszyscy uczestnicy narady zadeklarowali wzajemną pomoc merytoryczną i organizacyjną. Koalicja została zawiązana, dokonano podpisu listu intencyjnego pomiędzy koalicjantami.
Ważnym elementem działań w projekcie jest współpraca z lokalnymi mediami, od których zależy rozpropagowanie wśród jak największej masy społeczeństwa informacji o miejscach wolnych od dymu tytoniowego, w których obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz konsekwencji jego łamania. Ważnym aspektem również są konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu (czynne i bierne palenie). Grupą docelową, do której skierowany jest projekt są wyłącznie osoby dorosłe.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim