Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości

Sokołowskie obchody 94. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. Świętego Jana Bosko, po której odbyła się uroczystość pod Pomnikiem Czynu Niepodległościowego. Następnie wystartował III Sokołowski Bieg Niepodległości, z udziałem ponad 280 zawodników.

W uroczystości uczestniczyło 21 delegacji, z pocztami sztandarowymi organizacji kombatanckich, szkół i instytucji. Licznie przybyli też mieszkańcy miasta. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta, p. Bogusław Karakula.
Czcigodni Księża, Zacni Kombatanci, Harcerze, Młodzież, mieszkańcy Miasta,
Szanowni Państwo
 
11 listopada 1918r. to szczególna data w historii Polski. Dzień, w którym po 123 latach niewoli, administracyjnego i politycznego nieistnienia nasz kraj powrócił na mapę świata. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem w ręce Józefa Piłsudskiego, a trzy dni później pełnię władzy, ustanawiając Go Naczelnikiem Państwa. Wtedy właśnie odrodziła się w pełni niezależna, wolna II Rzeczpospolita. Jak długa i krwawa dla Polski i Polaków była droga do niepodległości wiemy z bardziej i mniej odległej historii. Dopiero w 1937 roku rocznicę wydarzeń z 11 listopada 1918 roku ustanowiono po raz pierwszy świętem narodowym. 
 
Wraz z utratą suwerenności w czasie okupacji hitlerowskiej, a następnie systemu komunistycznego stało się Świętem zakazanym. Od 1998 roku na mocy ustawy sejmowej 11 listopada jest wolnym od pracy Świętem Niepodległości w całym kraju. Dzisiaj, po 94 latach od czasu odzyskania niepodległości, jak co roku spotykamy się na uroczystej Mszy Świętej, a następnie u stóp Pomnika Czynu Niepodległościowego, by dać świadectwo patriotyzmu, naszej jedności z Ojczyzną, oddać hołd i wdzięczność tym, którzy na przestrzeni wieków w jakikolwiek sposób przyczynili się do przywrócenia i zapewnienia wolności.

Takim świętom jak dzisiejsze towarzyszą symbole: flagi narodowe, hymn państwowy oraz liczne poczty sztandarowe. Są one wyrazem łączności różnych pokoleń, środowisk i wspólnot lokalnych dla wspólnej sprawy, jaką jest najwyższe dobro – wolna, niepodległa Rzeczpospolita. W dzień taki jak ten jest to szczególnie ważne, by przypomnieć i wskazać sobie wzajemnie wartości, które nas łączą, jako Naród ponad wszelkie podziały i swary. Obecna scena polityczna drży od nienawiści, kłótni o wpływy, partykularne interesy, o własne „ja” pozostawiając gdzieś na marginesie wspólne dobro i to nas łączy.  A jakże wiele bogactw nie tylko materialnych łączy nasz Naród, które mamy obowiązek wykorzystać pożytecznie w trosce o drugiego człowieka i prestiż naszego kraju. Dlatego tak ważne jest ustawiczne wypełnianie przesłania, które pozostawił nam bł. Jan Paweł II w liście z okazji 25 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniła je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

Z okazji tak ważnego Święta dla nas Polaków i dla naszej Ojczyzny życzę słowami Papieża Rodaka „nieustannej odnowy” sprawującym władzę w naszym kraju i nam wszystkim.  Korzystajmy z danej nam wolności w sposób uczciwy, ofiarny i godny Polaka, abyśmy mogli z dumą przekazać ten dar następnym pokoleniom.

Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Miasta, przedstawicielom samorządu miejskiego i powiatowego, kombatantom, pocztom sztandarowym, delegacjom, młodzieży za obecność na uroczystości i złożenie kwiatów. 

W szczególny sposób dziękuję ks. Dyrektorowi Dariuszowi Matuszyńskiemu za homilię i wszystkim kapłanom za sprawowanie mszy św. w intencji Ojczyzny. Dziękuję również orkiestrze za uświetnienie dzisiejszej uroczystości. Po części oficjalnej gorąco zapraszam na start III Biegu Niepodległości.