Rafał Ziemkiewicz w Sokołowie Podlaskim

Rafał Ziemkiewicz

Spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem, które odbyło się 22 października 2012 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury zgromadziło niezwykle liczną publiczność. Miłośnicy literatury i publicystyki tego znakomitego pisarza, dziennikarza i komentatora politycznego długo czekali na możliwość bezpośredniej z nim rozmowy.

Okazją do spotkania, które odbyło się w ramach Klubu Ciekawej Książki, była wydanie najnowszego dzieła Rafała Ziemkiewicza pt. „Myśli nowoczesnego endeka”.
Autor „Michnikowszczyzny”, „Polactwa”, „Czasu wrzeszczących staruszków”, „Zgreda” jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci naszego życia publicznego. W swoich licznych powieściach i książkach publicystycznych opisuje polską rzeczywistość po transformacji ustrojowej w 1989 r., życie polityczne i społeczne w naszym kraju oraz elity III RP, wobec których jest bardzo krytyczny.
Spotkanie, które poprowadziła Maria Koc, dyrektor SOK, rozpoczęło się od rozmowy na temat różnic w ocenie efektów zmian, które zaszły w Polsce w ciągu ostatnich 23 lat. Z jednej strony obraz kraju sukcesu, nowoczesnego, dynamicznie się rozwijającego, z drugiej niesprawiedliwego, popadającego w kryzys gospodarczy, polityczny, społeczny i moralny, wyrzucającego poza nawias życia publicznego ogromną część obywateli. Rafał Ziemkiewicz opisuje Polskę jako kraj wielu straconych szans i z precyzją oraz wnikliwością udowadnia dlaczego tak jest. Gorzki opis i analiza przyczyn niepowodzeń naszej Ojczyzny doprowadza publicystę do ciekawych i śmiałych konkluzji. W dyskusji pojawiły się też pytania o elity III RP i jej strach przed „endeckim ciemnogrodem” oraz o aktualność podziału polskiej sceny politycznej na „lewicę” i „prawicę”.
Niezwykle ciekawą częścią spotkania była wypowiedź Rafała Ziemkiewicza na temat sposobów naprawy Polski. Publicysta przyznaje, że do napisania ostatniej książki zmotywowali go czytelnicy, pytający go często co robić, kiedy ma się przekonanie, że sprawy publiczne nie idą w dobrym kierunku. Skutecznym rozwiązaniem problemów mogą być idee i wskazówki Romana Dmowskiego i jego obozu politycznego, zwanego endecją. Współtwórca polskiej niepodległości na długo przed rokiem 1918 zalecał polskim patriotom pracę u podstaw, prowadzoną wśród najniższych warstw społecznych, rozbudzanie indywidualnych aspiracji tysięcy ludzi, dotąd pomijanych i nieświadomych swych możliwości oraz organizowanie ich dla wspólnej sprawy, jaką wtedy było budowanie narodu i niepodległość Polski.
Samoorganizowanie, tworzenie więzi, budowanie wspólnoty i praca dla rzeczy wspólnych potrzebne są również współczesnym Polakom i w tej kwestii powinni oni kierować się myślą endecką, traktując ją w sposób nowoczesny, tj. biorąc najlepsze i sprawdzone sposoby działania i odrzucając błędne idee, od których Narodowa Demokracja nie była wolna.
Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań do Rafała Ziemkiewicza. W ogólnej dyskusji poruszano różne kwestie, m.in. dotyczące bieżącej polityki, oceny konkretnych postaci polskiej sceny politycznej, nauczania historii w szkołach, kondycji mediów, spraw europejskich. Gość Klubu Ciekawej Książki odpowiadał na wszystkie pytania, a także długo podpisywał egzemplarze „Myśli nowoczesnego endeka”, których kilkadziesiąt sztuk rozeszło się w ciągu kilku minut.
Spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem było jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych bieżącego roku w Sokołowie Podlaskim. Trwało ponad dwie i pół godziny, a zakończyło się zaproszeniem znakomitego publicysty ponownie do naszego miasta w przyszłym roku.