Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Przedstawiamy do konsultacji projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zainteresowane organizacje prosimy o zapoznanie się z projektem. Opinie i uwagi prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres p.miller@sokolowpodl.pl z tematem „uwagi do programu współpracy” w terminie do 14 października 2012.

Projekt dokumentu do pobrania w formacie Acrobat Reader (pdf)