Jubileuszowa sesja naukowa STSK

Tytuł sesji

11 października w SOK odbyła się sesja „Z badań nad językiem polskim”, podsumowująca 15-lecie obozów naukowych, organizowanych przez Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Listy gratulacyjne od Burmistrza Miasta otrzymali z tej okazji p. prof. Barbara Falińska, od lat współpracująca z STSK podczas obozów, p. Wanda Wierzchowska – długoletni prezes Stowarzyszenia, obecnie prezes honorowy i p. Władysław Piecyk.
Szanowni Państwo,
 
Korzystając z okazji, jaką jest nasze dzisiejsze spotkanie, pragnę podziękować za Państwa nieoceniony wkład w działalność Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.
 
W bogatym dorobku Towarzystwa, gromadzonym przez długie lata jego działalności, szczególne miejsce zajmują organizowane od 1995 roku obozy gwaroznawcze. Cierpliwie prowadzona i starannie dokumentowana praca zapewnia przetrwanie wyników prowadzonych badań i przekazywanie ich następnym pokoleniom. Z całą pewnością ma to nadzwyczajne znaczenie w perspektywie unifikacji – zacierania się granic geograficznych i kulturowych na obszarze jednoczącej się Europy.
 
Odkrywanie i kultywowanie tradycji regionu nadbużańskiego Podlasia to przedsięwzięcie żywotnie ważne dla zachowania tożsamości naszej małej Ojczyzny. Dlatego dziś w imieniu swoim i mieszkańców naszego miasta serdecznie Państwu dziękuję.
 
Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
/-/ Bogusław Karakula