Certyfikat „Zielony Lider 2012” dla Sokołowa

Certyfikat Zielony Lider 2012

Miasto Sokołów Podlaski zakończyło kampanię edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki i segregacji surowców wtórnych.

Kampanię zrealizowano z pomocą firmy Zielony Punkt.co – Business Communication Group Sp. z o.o., poprzez zorganizowanie:
  • prelekcji dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  • szkoleń dla nauczycieli i wychowawców (kadry pedagogicznej),
  • spotkania inauguracyjnego dla przedstawicieli miejskich firm i urzędów oraz dla mieszkańców miasta.
Kampania edukacyjna miała służyć upowszechnianiu wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami, segregacji surowców wtórnych i niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym obchodzeniem się z odpadami.