Aktualizujemy mapę organizacji pozarządowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 19.07.2012 w sprawie tworzenia i aktualizacji mapy aktywności społecznej w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski, zaktualizowana zostanie mapa aktywności organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie miasta.

Dane uzyskane na podstawie ankiety wykorzystane zostaną podczas tworzenia projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Wymienione podmioty prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miasta. Formularz można pobrać poniżej. Druk jest też dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sokołów Podlaski przy ul. Wolności 21.

Wypełniony formularz można wysłać mailem na adres p.miller@sokolowpodl.pl  lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta.

Na wypełnione ankiety oczekujemy do końca sierpnia 2012.

Do pobrania: