XIV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 czerwca 2012r. (środa) o godz. 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kolejowej 7A odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2012.
 7. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 8. Projekt uchwały RM w spr. rozpatrzenia skargi.
 9. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski – obszaru pomiędzy ul.Piłsudskiego, Grunwaldzką, Wojska Polskiego i Ks.Bosco zwanego „Planem osiedla Piłsudskiego”.
 10. Informacja Burmistrza Miasta dot. przygotowania miasta do obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 11. Informacja dyrektora biblioteki dot. działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim.
 12. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Miejskiej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Sesji