Miejskie Przedszkole nr 2 finalistą na Mazowszu

Uczestnicy konkursu

Miejskie Przedszkole nr 2 z naszego miasta wzięło udział w ogólnopolskim konkursie „Mam 6 lat” ogłoszonym przez Panią Minister Edukacji Narodowej – Krystynę Szumilas. Celem konkursu była promocja najciekawszych form aktywności rad rodziców sprzyjających przyjaznej adaptacji dzieci sześcioletnich w szkole oraz wsparcie współpracy między radami rodziców w szkołach i przedszkolach.

Wojewódzkie podsumowanie odbyło się 30 maja 2012 r. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie. W uroczystości wzięli udział m. in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Pan Mirosław Sielatycki, Mazowiecki Kurator Oświaty – Pan Karol Semik, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Pan Jarosław Wojdyła, Dyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy – Pani Joanna Gospodarczyk oraz Prezydent Miasta Legionowa – Pan Roman Smogorzewski.
Na Mazowszu w konkursie „Mam 6 lat” wzięło udział 39 szkół podstawowych i 22 przedszkola. Spośród zgłoszonych na konkurs projektów kapituła konkursu powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Karola Semika wyłoniła następujących finalistów Mazowsza:
W kategorii „Przedszkola” dwa pierwsze miejsca przyznano ex aequo: Miejskiemu Przedszkolu nr 2 w Sokołowie Podlaskim oraz Gminnemu Przedszkolu w Zespole Szkół w Sterdyni. Trzecie miejsce zajęło Przedszkole nr 338 w Warszawie.
Nagrodę odebrała delegacja w składzie: Dyrektor Przedszkola – Urszula Marcinkowska, przedstawiciele Rady Rodziców – Monika Tymińska, Monika Skibińska, Rusłan Mielniczuk oraz przedszkolaki: Jakub Tymiński, Oliwka Bogusz, Jakub Skibiński.
Nasze przedszkole – Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim będzie reprezentowało województwo mazowieckie na Ogólnopolskiej Gali Finałowej konkursu Ministra Edukacji Narodowej – „Mam 6 – lat”.