Uroczystości Trzeciego Maja

Uroczystości pod Pomnikiem Czynu Niepodległościowego

W czwartek, przy pięknej pogodzie, odbyły się w Sokołowie uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych i delegacji organizacji i instytucji, odprawiona o godz. 12:30 w Konkatedrze p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Następnie złożono będą kwiaty pod tablicą przy ul. Kilińskiego, pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej, pomnikiem Księdza Brzóski i Pomnikiem Czynu Niepodległościowego w Parku im. Adama Mickiewicza. W tym ostatnim miejscu Burmistrz Miasta Bogusław Karakula wygłosił krótkie przemówienie:
Czcigodni księża, zacni kombatanci, droga młodzieży, szanowni Państwo!
 
W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, stwarzając zagrożenie dla dalszego istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze niedawno była jednym z najpotężniejszych państw w Europie. Grupa patriotów skupiona wokół króla Stanisława Augusta Poniatowskiego podjęła próbę ratowania kraju, przez gruntowne zreformowanie i unowocześnienie jego ustroju. 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Czteroletni uchwalił Ustawę Rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i – po konstytucji amerykańskiej – druga na świecie spisana w jednym akcie ustawa zasadnicza.
 
Konstytucja 3 Maja likwidowała największe wady systemu politycznego Rzeczypospolitej, paraliżujące dotąd działanie państwa. Gwarantowała polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, przyznawała chłopom ochronę państwa, a przede wszystkim znosiła instytucję liberum veto. Miała w ten sposób zlikwidować popieraną przez część magnatów anarchię i wprowadzić w kraju monarchię konstytucyjną.

Postanowienia Ustawy Rządowej dawała zapowiedź dobrze zorganizowanego, nowoczesnego państwa. Jednakże wizja zreformowanej i silnej Rzeczypospolitej nie była na rękę naszym sąsiadom. Konstytucja 3 Maja, ostatnia w tamtych dniach nadzieja dla Polski, tak naprawdę nigdy nie weszła w życie. Już w maju roku 1792 roku zawiązała się, wspierana przez Imperium Rosyjskie, konfederacja Targowicka – spisek polskich magnatów przeciw reformom osłabiającym ich władzę. W konsekwencji wybuchła wojna z Rosją, po której nastąpił II rozbiór Polski, dokonany w kwietniu 1793 przez Rosję i Prusy. Rozpaczliwa próbą ratowania niepodległości, jaką była Insurekcja Kościuszkowska, nie mogła już się powieść. Po jej upadku nastąpił III rozbiór i Rzeczpospolita na 123 lata zniknęła z mapy Europy.

Mimo, że uchwalenie Konstytucji 3 Maja nie uratowało niepodległej Polski, datę tę obchodzimy jako święto narodowe, znajdując w niej źródło pokrzepienia i narodowej dumy. Dla pokoleń stała się ona punktem odniesienia, wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Podczas nabożeństwa z okazji jej dwusetnej rocznicy Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenionej w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość”.

Szanowni Państwo! Tak na przestrzeni dziejów, jak i dziś, dla nas, Polaków, Rzeczpospolita stanowi wartość nadrzędną. Dlatego niezależnie od dzielących nas sporów politycznych i światopoglądowych, w hołdzie dla dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, dla chwały patriotycznych czynów naszych przodków, starajmy się szukać drogi do wzajemnego zrozumienia i przezwyciężania uprzedzeń. Niech to będzie nasza najlepsza praca dla Polski i jej miejsca w  świecie, dla dobra nas wszystkich i przyszłych pokoleń. Działajmy tak, by – jak mówi Konstytucja Trzeciego Maja – na „błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”.
 
Szanowni Państwo! Serdeczne dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Księżom za odprawienie mszy świętej i wygłoszoną homilię. Za obecność i oprawę uroczystości podziękowania kieruję do orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej i pocztów sztandarowych. Serdecznie dziękuję kombatantom i weteranom, a także młodzieży, harcerzom i zgromadzonym tu delegacjom. Wszystkim Sokołowianom i gościom odwiedzającym nasze miasto życzę wszelkiej pomyślności w ten piękny, majowy weekend.