Przetarg na najem lokalu usługowego

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego  ogłasza przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu usługowego – pomieszczenia warsztatowego o powierzchni użytkowej 88,29m2, położonego w budynku magazynowo-warsztatowym, jednokondygnacyjnym, w Sokołowie Podlaskim przy ul. Fabrycznej (teren byłej Cukrowni). Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności usługowej. Na nieruchomość założona jest księga wieczysta KW SI1P/00018015/5. 

Okres trwania najmu –  3 lata.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem wynosi 150 zł + VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca 2012r. w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul.Wolności 21, o godzinie 10.00.
Zainteresowane osoby winny wpłacić wadium w wysokości 35 zł, w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21, w terminie do dnia  22 czerwca 2012r do godz.15.00 lub na rachunek Miasta Sokołowa Podlaskiego Nr 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 w Banku PEKAO SA O/Sokołów Podlaski do dnia 22 czerwca 2012r. (data wpływu pieniędzy na konto), co jest warunkiem uczestniczenia w przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Sokołowa Podlaskiego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu. Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem, osobie która wygra przetarg.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim ul.Wolności 21 pokój 37 tel.: 25 781 75 26. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu.
Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem, o czym niezwłocznie poinformuje  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.