Uwaga Szóstoklasiści

W tym roku kończycie Szkołę Podstawową. Przed Wami kolejne wyzwanie – Gimnazjum! Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpoczyna się już nabór do klas pierwszych gimnazjalnych. W imieniu Samorządu Miasta Sokołów Podlaski zapraszam wszystkich szóstoklasistów do Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Samorząd Miasta Sokołowa Podlaskiego tj. do: – Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 16 – Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Repkowskiej 3.

Wymienione Gimnazja dysponują bardzo dobrymi warunkami lokalowymi. Izby lekcyjne są duże, przestronne, bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne (w tym pracownie komputerowe). W obu szkołach pracują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, dających gwarancję właściwego przeprowadzenia procesu edukacyjnego. W każdej szkole jest możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań czy też w innych formach organizacyjnych. Szkoły są otwarte na ciekawe pomysły i propozycje uczniów służące poszerzaniu ich wiedzy i zainteresowań.
Więcej o tych Gimnazjach, w tym o zasadach rekrutacji dowiecie się w dalszej części informacji oraz na stronach www tych szkół:
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego
/-/ Bogusław Karakula
*************************************
Uwaga Szóstoklasiści
Informuję, że w dniu 16 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy Zarządzenia Nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2012/2013. Mocą powyższego zarządzenia dyrektorzy publicznych gimnazjów zobowiązani zostali do przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych z uwzględnieniem postanowień wymienionego zarządzenia oraz innych przepisów prawa dotyczących przyjmowania uczniów do szkół a w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz 232 z późn. zm.)
§5 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia stanowi, iż do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub innego należącego do sieci gimnazjów ustalonej przez gminę przyjmuje się:
  1. z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami
Przypominam, iż nadal obowiązuje Uchwała Nr VIII/38/99 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski – zgodnie z którą Miasto Sokołów Podlaski prowadziło, prowadzi i prowadzić będzie nadal w kolejnych latach dwa gimnazja:
  1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 16
  2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Repkowskiej 3
Granice obwodów wymienionych gimnazjów zamieszczone są w Uchwale VIII/39/99 Rady Miejskiej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski i określone są w sposób następujący:
  1.  Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 16 obejmuje część Miasta na zachód od osi wyznaczonej przez ulice: Grunwaldzka, Spółdzielcza, Orzeszkowej, odcinek Sadowej do ul. Magistrackiej, Magistracka do rzeki Cetynia oraz wzdłuż biegu rzeki Cetynia
Obwód obejmuje zatem (z uwzględnieniem nowo powstałych) ulice:
Aleja 550- lecia, Armii Krajowej, Baczyńskiego, Bajkowa, Błękitna, Boczna, Bulwar (od Wolności do Magistrackiej numery parzyste), Cmentarna, Dołowa, Działkowa, Fabryczna, Gagarina, Gałczyńskiego, Generała Władysława Andersa, Grunwaldzka (numery parzyste), Jasna, Jaśminowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kosowska, Kościuszki, Krzywa, Kryształowa, Księdza Bosco, Księdza Kordeckiego, Księżycowa, Kubusia Puchatka, Lipowa, Lazurowa, Łąkowa, Łowiecka, Magistracka (od rzeki Cetynia do Sadowej numery parzyste), Malinowskiego, Miła, 3 Maja, Miłosna, Monte Cassino, Okrężna, Oleksiaka Wichury, Olszowa, Orzeszkowej (numery parzyste), Parkowa, Pastelowa, Piłsudskiego (od Grunwaldzkiej do Wolności), Platynowa, Pogodna, Przemysłowa, Radosna, Reja, Relaks, Reymonta, Sadowa, Sienkiewicza, 8 Sierpnia, Skłodowskiej, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Spółdzielcza (numery nieparzyste), Stadionowa, Szopena, Śniadeckich, Świętego Dominika Savio, Świętego Huberta (od Księdza Bosco do Grunwaldzkiej), Świętego Rocha, Targowa, Tartaczna, Topolowa, Ustronna, Wesoła, Węgrowska, Widokowa, Wiejska, Wojska Polskiego (od Ks. Bosco do Grunwaldzkiej ), Wolności, Wspólna, Wyspiańskiego, Zacisze, Zagłoby, Zaułek, Ząbkowska, Zielna, Złota, Żeromskiego, Żytnia,
oraz miejscowości z Gminy Sokołów Podlaski tj.:
Budy Kupientyńskie, Łubianki, Kolonia Przeździatka, Nowa Wieś, Przywózki, Wólka Miedzyńska, Ząbków, Ząbków Kolonia.
  1. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Repkowskiej 3 obejmuje część Miasta na wschód od osi wyznaczonej przez ulice: Grunwaldzka, Spółdzielcza, Orzeszkowej, odcinek Sadowej do ul. Magistrackiej, Magistracka do rzeki Cetynia oraz wzdłuż biegu rzeki Cetynia
Obwód obejmuje zatem (z uwzględnieniem nowo powstałych) ulice:
Akacjowa, Bartoszowa, Bohaterów Westerplatte, Bulwar (od Wolności do Magistrackiej numery nieparzyste oraz cały Bulwar od Magistrackiej do Siedleckiej), Cicha, Chabrowa, Czekanowskiego, Cypriana Kamila Norwida, Długa, Graniczna, Grunwaldzka (numery nieparzyste), Jana Matejki, Jana Pawła II, Kamińskiego, Kilińskiego, Kolbego, Komandora Romanowskiego, Konwaliowa, Kościelna, Krótka, Kupientyńska, Kuśnierska, Kwiatowa, Ludwika Górskiego, Magistracka (od Długiej do rzeki Cetynia numery parzyste i nieparzyste a od rzeki Cetynia do Sadowej numery nieparzyste), Malownicza, Mała, Mały Rynek, Mickiewicza, Międzyrzecka, Miłosza, Miodowa, Niecała, Nieciecka, Nowa, Ogrodowa, Olszewskiego, Orzeszkowej (numery nieparzyste), Osiedlowa, Piękna, Piłsudskiego (od Grunwaldzkiej do Bartoszowej), Plac Księdza Brzóski, Plenerowa, Polna, Polowa, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Praweckiego, Prosta, Prusa, Próżna, Przechodnia, Przeskok, Repkowska, Różana, Siedlecka, Skwer Najświętszej Marii Panny, Sosnowa, Spółdzielcza (numery parzyste), Szeroka, Szewski Rynek, Szkolna, Świerkowa, Świętego Huberta (od Grunwaldzkiej do Bartoszowej), Świtalskiego, Teligi, Tęczowa, Walecznych, Wiatraki, Wilczyńskiego, Winnice, Wiosenna, Witosa, Wojska Polskiego (od Grunwaldzkiej do Bartoszowej), Zakątek, Zalewskiego, Zdrojowa, Źródlana,
oraz miejscowości z Gminy Sokołów Podlaski tj.:
Bachorza , Bartosz, Dziegietnia, Karlusin, Krasnodęby Kasmy, Krasnodęby Rafały, Krasnodęby Sypytki, Podkupientyn, Podrogów, Żanecin.
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2012/2013 udzielają dyrektorzy szkół gimnazjalnych:
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim,
Dyrektor – Pan Kazimierz Soszka
08-300 Sokołów Podlaski, ul. M.C. Skłodowskiej 16, tel. (25) 781- 64-24
e-mail: dyr_pg1_sokpodl@poczta.onet.pl
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim,
Dyrektor – Pan Jerzy Ostromecki
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Repkowska 3, tel. (25) 787-31-50
e-mail: gm2sokolow@poczta.onet.pl