Stanowisko Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

podjęte podczas XII Sesji w dniu 29 lutego 2012 roku w sprawie planowanych zmian organizacyjnych, restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych w PGE Dystrybucja S.A.

PRZECZYTAJ: Pismo PGE Dystrybucja S.A. | Protest załogi Rejonu Energetycznego w Sokołowie Podlaskim Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim wyraża stanowczy sprzeciw dla planowanych zmian organizacyjnych, restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych w PGE Dystrybucja S.A.

W wyniku wprowadzenia zmian planowana jest likwidacja Rejonu Energetycznego w Sokołowie Podlaskim i przekazanie obsługi podległego terenu i odbiorców do Rejonu Energetycznego w Wyszkowie.

Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim stwierdza, że wdrożenie w życie powyższych rozwiązań organizacyjnych nie znajduje pozytywnego uzasadnienia oraz drastycznie utrudni dostęp około 60 tysięcy odbiorców do usług Rejonu Energetycznego.
Rejon Energetyczny Sokołów Podlaski funkcjonuje od 1965 roku i na przestrzeni 47 lat swojej działalności osiągnął bardzo wysoki poziom profesjonalizmu zawodowego, m.in. dzięki pozyskaniu dobrze wykwalifikowanej kadry, wyposażeniu, dobrej dostępności usług dla swoich klientów, a także optymalnego czasu reagowania na wszelkie awarie urządzeń energetycznych. Obszar działania wynosi ponad 2400 km2 i obejmuje miasta i gminy: Sokołów Podlaski, Kosów Lacki, Węgrów, Łochów, Bielany, Ceranów, Grębków, Jabłonna Lacka, Jadów, Korytnica, Liw, Miedzna, Repki, Sabnie, Sadowne, Sterdyń, Stoczek, oraz częściowo: Małkinia, Mokobody, Paprotnia, Strachówka, Wierzbno.
Przyłączenie obsługi powyższego terytorium do właściwości Rejonu Energetycznego w Wyszkowie spowoduje:
  • obniżenie bezpieczeństwa energetycznego,
  • wydłużenie czasu lokalizacji i usuwania awarii,
  • obniżenie gwarancji zapewnienia wysokich parametrów dostarczanej energii,
  • ryzyko ponoszenia przez Spółkę wysokich kosztów związanych z dojazdami, koniecznością wypłaty bonifikat z tytułu pogorszonych parametrów, wydłużonego czasy załatwiania reklamacji itp.,
  • a także utrudnienia (czas, koszt, brak bezpośredniego połączenia komunikacją publiczną) dojazdu odbiorców do siedziby Rejonu w Wyszkowie w celu załatwienia indywidualnych spraw na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji urządzeń energetycznych oraz warunków odbioru energii elektrycznej.
Ponadto planowane przez Spółkę zamierzenia reorganizacyjne wywołały słuszne obawy 120 długoletnich pracowników i ich rodzin, związane z bezpieczeństwem zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy oraz realnym zagrożeniem utraty środków do życia.
Mając na uwadze powyższe oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych wymienionych wyżej miast i gmin w zakresie dogodnego zaopatrzenia w energię elektryczną z prawdziwą troską o dobro odbiorców i pracowników, Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim wnosi o pozostawienie Rejonu Energetycznego Sokołów Podlaski w strukturze organizacyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej