Burmistrz Miasta informuje

Obrazek zastępczy dla dokumentu

W wykonaniu przepisów art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego poniżej zamieszcza na okres 7 dni dwie oferty na dofinansowanie realizacji zadań publicznych zgłoszone przez organizacje pozarządowe do których każdy, w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia – może zgłosić uwagi dotyczące przedstawionych ofert.