Wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego

Sz. P.
Jarosław Gowin
Minister Sprawiedliwości

>> Czytaj też: Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej

Sokołów Podlaski, 27.01.2012r.

OR.0124.1.2012
Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski w związku z przedstawionym projektem rozporządzenia skutkującego min. likwidacją Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim oraz wystąpieniem Pana Ministra na spotkaniu ze Starostami i Burmistrzami w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 16.01.2012r. w imieniu mieszkańców Miasta:
 1. Stanowczo protestuję przeciwko likwidacji Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, gdyż na spotkaniu w siedzibie Ministerstwa, stwierdził Pan, że Ministerstwo w związku z likwidacją sądów nie opiera się na kryterium oszczędności. Jedynym kryterium jakie Pan podał to kryterium mobilności sędziów. Żadne z tych kryteriów a w szczególności zwiększenia mobilizacji sędziów nie ma zastosowania przy likwidacji Sądu w Sokołowie Podlaskim. Zgodnie z projektem rozporządzenia Sąd w Sokołowie Podlaski ma się stać filią Sądu Rejonowego w Węgrowie. W mojej ocenie brak jest logicznych kryteriów takich zmian, a to z następujących powodów:1/ Miasto Sokołów Podlaski liczy ok. 19 000 mieszkańców, Węgrów ok. 12 000 mieszkańców.
  2/ Sąd Rejonowy w Węgrowie zatrudnia 9 sędziów i 1 referendarza, w Sokołowie Podlaskim jest 8 sędziów i 2 referendarzy.
  3/ Do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim wpłynęło w 2011r. – 16.386 spraw, współczynnik zaległości wyniósł 0,8. Do Sądu Rejonowego w Węgrowie wpłynęło 15.585 spraw, współczynnik zaległości wyniósł 1,4.
  4/ Obydwa Sądy posiadają nowoczesne siedziby, wyremontowane przez Skarb Państwa dużym nakładem kosztów, w Sokołowie Podlaskim nieruchomość pod siedzibę Sądu przekazało Skarbowi Państwa Miasto wraz z samorządami Powiatu Sokołowskiego i Powiatem Sokołowskim.
  5/ Siedziba Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim mieści się w centrum administracyjnym Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie: Urzędu Miasta, Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, Dworca PKS.
  6/ Większa ilość sędziów z Sądu w Sokołowie Podlaskim delegowana była do Sądu Okręgowego w Siedlcach.
  7/ Z Miasta Sokołów Podlaski wywodzi się dużo czołowych sędziów w tym Prezes Sądu Najwyższego Pan Stanisław Dąbrowski.Jak w świetle powyższych danych w/g Pana lub Pana urzędników może ulegać likwidacji Sąd w Sokołowie Podlaskim a nie w Węgrowie. Chyba, że Pan postrzegany jako politycznie niezależny, co podkreślano na w/w spotkaniu, jednak zastosował kryterium polityczne bo logicznego kryterium to jest całkowity brak.
 2. W całości popieram stanowisko Powiatu Sokołowskiego przedstawione Panu Ministrowi przy piśmie z dnia 12.01.2012r.. W/w spotkanie w dniu 16.01.2012r. okazało całkowitą ” mizerię” logicznego uzasadnienia dokonywanych zmian, w szczególności w aspekcie łączenia małych sądów. Kryterium mobilności sędziów ma znaczenie przy ewentualnym łączeniu sądu „dużego” i sądu „małego”.Należy stanowczo stwierdzić, że podane przez Pana kryteria reorganizacji sądów są nieprawdziwe przynajmniej co do sądów małych. Jako konstytucyjny Minister, wprowadzając reformę sądownictwa bez logicznego uzasadnienia, a takiego Pan nie podał, poddaje to w wątpliwość Pana obiektywizm i działanie zgodne z konstytucją.
 3. Wprowadzana przez Pana reforma, ewidentnie spowoduje utratę dochodów Miast, gdzie mają siedziby Sądów likwidowanych, co może narazić Skarb Państwa na procesy o utracone dochody z opłaty skarbowej.

Reasumując, uprzejmie proszę Pana Ministra o ponowną analizę likwidacji Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. Prowadzona przez Pana reforma nie posiada logicznego uzasadnienia, a podane przez Pana kryteria likwidacji nie występują przy likwidacji Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. Jednocześnie przepraszam, że moje wystąpienie jest może zbyt emocjonalne, jednakże waga sprawy dla Miasta, którego jestem Burmistrzem jest olbrzymia.

Burmistrz

/-/ Bogusław Karakula