Informacja o ogłoszeniu konkursu

Uprzejmie informujemy, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej opublikowane jest Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta z dnia 10 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie przez Miasto Sokołów Podlaski realizacji zadań publicznych z zakresu  kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2012 roku.