Wymiana pokryć dachowych z eternitu na terenie Miasta w 2012 r.

Logo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie miasta Sokołów Podlaski dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 60.596,25 zł.

Zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu lub na usunięcie eternitu pochodzącego z wcześniejszych prac demontażowych. Pomocą finansową objęte jest wyłącznie zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. Informujemy iż zakończono również procedurę przetargową. Wyłoniona w trakcie procedury przetargowej firma wkrótce rozpocznie realizację wniosków przewidzianych na 2012 r. Jednocześnie informujemy iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie na rok przyszły.