Samorząd miejski pożegnał emerytów

Regina Skorupka i Jerzy Maksjan

2 stycznia w Urzędzie Miasta uroczyście pożegnano pracowników odchodzących na emeryturę. Długoletnią służbę na rzecz społeczności miasta zakończyli: p. Regina Skorupka, kierownik Centrum Pomocy Socjalnej i Zastępca Burmistrza Miasta, p. Jerzy Maksjan.

Uroczystość zgromadziła w sali konferencyjnej Urzędu Miasta radnych, pracowników urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych. Burmistrz Miasta Bogusław Karakula odczytał listy gratulacyjne:
Pani Regina Skorupka
Kierownik
Centrum Pomocy Socjalnej
w Sokołowie Podlaskim
Szanowna Pani,
W imieniu własnym oraz Władz Samorządowych Miasta Sokołowa Podlaskiego, pragnę gorąco podziękować za wieloletnią owocną współpracę oraz pomoc przy realizacji różnorodnych zadań z zakresu pomocy społecznej. Pragnę również podziękować za ogromne zaangażowanie i trud, jaki włożyła Pani w realizację tych zadań oraz za zrozumienie i wiele ciepła, jakim obdarzała Pani tak podopiecznych jaki wszystkich współpracowników.
Szczególnie serdecznie dziękuję Pani za wzorowe i pełne poświęcenia wypełnianie obowiązków związanych z piastowaniem tak odpowiedzialnego stanowiska Kierownika Centrum Pomocy Socjalnej.
To, że Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ma duże osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej i z powodzeniem realizuje zadania z zakresu wspierania najsłabszych grup społecznych, jest również Pani niezaprzeczalnym sukcesem osobistym.
Jestem przekonany, że Pani przejście na jakże zasłużoną emeryturę będzie dla Centrum bardzo trudnym momentem. Mam jednak nadzieję, że dotychczas wypracowane dobre praktyki w funkcjonowaniu Centrum będą kontynuowane, owocując trwałą poprawą życia ludzi tego potrzebujących.
Na progu nowego etapu życia, życzę Pani zdrowia i wielu sił niezbędnych do realizacji własnych marzeń i planów, a także samych pomyślności w życiu osobistym.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta
Bogusław Karakula
Pan Jerzy Maksjan
Zastępca Burmistrza Miasta
Sokołów Podlaski
Drogi Kolego,
W imieniu własnym oraz Radnych Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim pragnę podziękować Panu za długoletnią wzorową współpracę oraz służbę publiczną na rzecz rozwoju Miasta i poprawy jakości życia mieszkańców.
Trzynaście lat to długi okres, podczas którego pozwolił się Pan poznać jako lojalny i odpowiedzialny współpracownik, zawsze obecny na stanowisku pracy, zawsze wypełniający swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem, a przy tym człowiek skromny i uosobienie spokoju. Wierny Ojczyźnie i oddany członek społeczności lokalnej ziemi sokołowskiej – zawsze wspierał Pan inicjatywy o charakterze patriotycznym. Bardzo będzie nam brakować Pańskich umiejętności mediacji i godzenia różnych środowisk, często o sprzecznych poglądach i interesach. Także takie Pańskie cechy, jak wrażliwość na ludzką krzywdę, na potrzeby drugiego człowieka, jak poszanowanie przełożonego i podwładnych – to wartości w dzisiejszych czasach nie do przecenienia.
Za wszystko to, jak i wiele innych rzeczy, których nie sposób wymienić w krótkim liście, serdecznie dziś dziękujemy, składając jednocześnie życzenia dobrego zdrowia, pomyślności w realizacji marzeń i planów oraz w życiu osobistym.
Z najlepszymi życzeniami,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Hardej
Burmistrz Miasta
Bogusław Karakula