XI Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 grudnia 2011r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 7. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2012.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 8. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok”.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2011.
 10. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. przeprowadzonej kontroli.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie Sesji.