Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2012

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski przedstawia do konsultacji społecznych „Program współpracy miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”.

Organizacje działające na terenie miasta proszone są o zapoznanie się z projektem. Propozycje poprawek można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres ngo@sokolowpodl.pl do 6 grudnia 2011.

Konsultacje w Urzędzie Miasta odbędą się w środę, 7 grudnia 2011, o godz. 12:00. Podczas spotkania, na które zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji, będzie można również zgłosić swoje uwagi do programu.