IX sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy że w dniu 25 października 2011r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za I półrocze 2011r.
 6. Zapytania, interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2011.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 marca 1998r.
 10. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyborów ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2012-2015.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 13. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołowa Podlaskiego w roku szkolnym 2010/2011.
 15. Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rasy Miejskiej.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej