Internet szansą rozwoju mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski

Miasto Sokołów Podlaski realizuje projekt pod nazwą: „Internet szansą rozwoju mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski”.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Opis projektu:

Projekt polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Sokołów Podlaski przez zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, przy zapewnieniu odpowiednich warunków jego korzystania poprzez zagwarantowanie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu i serwisu. Dzięki realizacji projketu 115 gospodarstw i 6 instytucji uzyskało dostęp do Internetu.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 znajdują się na stronie: www.poig.gov.pl