II Sokołowski Bieg Niepodległości

Plakat informacyjny

W ramach obchodów 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Sokołowie Podlaskim odbędzie się po raz drugi Bieg Niepodległości.

Burmistrz Miasta zwraca się do wszystkich mieszkańców z prośbą o rozpropagowanie idei przedsięwzięcia, licząc, że w tak podniosłym wydarzeniu udział wezmą zarówno uczniowie szkół, jak też przedstawiciele zakładów pracy i przedsiębiorstw.
II Bieg Niepodległości odbędzie się 11 listopada 2011 r. Start uczestników planowany jest o godz. 14.00 z Parku im. A. Mickiewicza, po Mszy Świętej w kościele Księży Salezjanów o godz. 12.00 i uroczystościach pod Pomnikiem Niepodległości. Bieg odbędzie się ulicami naszego miasta w dwóch kategoriach. Dla zwycięzców przewidziano nagrody i puchary, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe koszulki i medale.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom gorący posiłek oraz opiekę medyczną.
Zapisy uczestników Biegu Niepodległości prowadzi Urząd Miasta tel. (25) 781 75 01 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji tel. (25) 781 26 67.
TRASA BIEGU
– I bieg kategoria młodsza – dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, start godz. 14.00 ul. ks. J. Bosco (przy budynku sądu rejonowego), trasa ulicami: ks. J. Bosco – Gen. Andersa – E. Orzeszkowej – Sadowa – meta ul. ks. J. Bosco, dystans 1 200 m
– II bieg kategoria starsza – młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe, start godz. 14.15 ul. ks. J. Bosco (przy budynku sądu rejonowego), trasa ulicami: ks. J. Bosco – Gen. Andersa – E. Orzeszkowej – Sadowa – meta ul. ks. J. Bosco, 2 okrążenia, dystans 2 400 m
ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Prawo startu mają:
  – w kategorii młodszej – uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej (rocznik 2001, 2000,1999)
  – w kategorii starszej – gimnazjaliści, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli (osoby z rocznika 98 i starsze)
 2. uczestnicy muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o uczestnictwie na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, którego właściciel uprawniony będzie do udziału w losowaniu nagród rzeczowych (uczestnik, aby odebrać nagrodę musi ukończyć bieg)
 4. udział w biegu może nastąpić wyłącznie w koszulce okolicznościowej (numery startowe i koszulki będą wydawane w miejscu startu tuż przed rozpoczęciem biegu)
 5. po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma gorący napój oraz posiłek regeneracyjny.
 6. na całej długości trasa biegu wiedzie po ulicach asfaltowych i kostce brukowej – niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu chodnikami
 7. pobranie numeru i udział w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”
NAGRODY
 1. pamiątkowe koszulki dla wszystkich uczestników
 2. medale dla uczestników, którzy ukończą bieg
 3. puchary dla zwycięzców – w każdym biegu 2 kategorie (podział na płeć)
 4. dyplomy za miejsca I-III w poszczególnych biegach
 5. nagrody niespodzianki (losowane wśród wszystkich uczestników)
INFORMACJE DODATKOWE
 1. do dyspozycji uczestników biegu udostępnione będą namioty – przebieralnie
 2. organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralniach
 3. każdy uczestnik otrzyma pełną opiekę lekarską oraz asekurację na całej trasie biegu
 4. organizator imprezy zapewnia ubezpieczenie wszystkim uczestnikom biegu.
 5. wszelkie informacje oraz wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronach internetowych: www.sokolowpodl.pl, www.osir.sokolowpodl.pl, www.sok.sokolowpodl.pl
 6. we wszystkich sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje organizator biegu, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji Regulaminu.