Nabór wniosków w RPO WM

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające m.in. na:
  •  informatyzacji instytucji publicznych;
  • tworzeniu Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) w instytucjach publicznych;
  • rozwoju telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych;
  • zakupie i wdrożeniu systemów back-office umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej;
  • wdrażaniu w budynkach użyteczności publicznej inteligentnych systemów, w tym m.in.: systemu zarządzania zużyciem energii (sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz wentylacją i klimatyzacją), systemu dostępowego i/lub systemu alarmowego i monitoringu.

Pobierz całe ogłoszenie