VIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 sierpnia 2011r. (środa) o godz. 9.00  w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej.
4. Złożenie ślubowania przez radną.
5. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
6. Sprawozdanie  Burmistrza  Miasta   z   wykonania  uchwał   Rady  Miejskiej  i  działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Zapytania, interpelacje radnych.
8. Projekt  uchwały  RM  w spr. zmiany  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego  na lata 2011-2027.
9. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2011.
10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
12. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Miasta Sokołowa Podlaskiego na okres powyżej 3 lat.
13. Projekt uchwały RM w spr. powołania Zespołu do spraw zaopiniowana zgłoszonych kandydatów na ławników.
14. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Miejskiej.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.