Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim z dnia 1. lipca 2011r.

w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, zarządzonych na dzień 24 lipca 2011r.
Zgodnie z art. 64m pkt 3 i art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz.1190)
informuję,
że w dniu 4. lipca 2011r. o godz. 15.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim ul.Wolności 21, I piętro, pokój 102
  • w wyniku losowania przyznane zostaną numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w okręgu wyborczym Nr 15
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Mirosława Krasnodębska