VII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2011r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2011.
 7. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 9. Projekt uchwały RM w spr. przyznania nagrody Rady Miejskiej.
 10. Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Miejskiej.
 11. Sprawy różne.
 12.  Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej