Skład i dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

Informacja Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim z dnia 13 czerwca 2011.

Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim:
  1. Krasnodębska Mirosława – Przewodnicząca Komisji
  2. Jaskółka Iwona – Zastępca Przew. Komisji
  3. Perycz Andrzej – Członek
  4. Kalata Agnieszka – Członek
  5. Sobieszczuk Janina – Członek
  6. Znamierowski Kamil Paweł – Członek
  7. Kalata Alicja – Członek
Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej pełnią dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających zarządzonych w okręgu wyborczym Nr 15 na dzień 24 lipca 2011r.
  • w dniach 13.06.-22.06.2011r. (z wyjątkiem sobót i niedziel)
  • w godz.15.00-16.00
  • w dniu 24.06.2011r.
  • w godz.8.00-24.00
w siedzibie Komisji – Urząd Miasta Sokołów Podlaski ul.Wolności 21, I piętro pokój nr 102,nr tel. (25) 781-75-09.
PRZEWODNICZĄCA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
/-/ MIROSŁAWA KRASNODĘBSKA