Menedżer w urzędzie – podręcznik

Plakat - sprawny samorząd

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem „Menedżer w urzędzie”. Podręcznik zawiera zagadnienia omawiane podczas warsztatów z cyklu „Menedżer w urzędzie” dla kadry zarządzającej miast i powiatów, które są partnerami projektu „Sprawny Samorząd”.

Tematy omawiane w podręczniku to:
I – Zarządzanie organizacją
II – Zarządzanie strategiczne
III – Partycypacyjny model zarządzania
IV – Zarządzanie jakością i zarządzanie procesowe
V – Zarządzanie zasobami ludzkimi
VI – Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie informacją
VII – Zarządzanie projektami
VIII – Zarządzanie zmianą i ryzykiem
IX – Zarządzanie relacjami z klientem