Podpisano umowę partnerską Sokołów – Kotielniki

Podpisanie umowy

W piątek 27 maja Sokołów Podlaski zyskał kolejne miasto partnerskie, tym razem w Federacji Rosyjskiej. Przedstawiciele Kotielników i naszego miasta podpisali umowę o przyjaźni i współpracy.

Na piątkowej sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę, realizują postanowienia listu intencyjnego, podpisanego w marcu, podczas wizytu delegacji rosyjskiej pod przewodnictwem naczelnika miasta Kotielniki, Aleksieja Siedzieniewskiego.
Podpisana w piątek umowa określa obszary współpracy w dziedzinach:
  • współpraca między lokalnym kupcami i przedsiębiorcami;
  • edukacja przedszkolna, szkolna, średnia specjalistyczna i zawodowa, w tym rozszerzanie oferty edukacyjnej o tradycje, kulturę, historię miast partnerskich oraz doskonalenie znajomości języków obcych;
  • zdrowie publiczne;
  • kultura i sztuka, w tym upowszechnienie wśród społeczności lokalnych wiedzy na temat tradycji kulturowych i zwyczajów;
  • turystyka, wychowanie fizyczne i sport;
  • ochrona środowiska i ekologia;
  • współpraca między organizacjami społecznymi i pozarządowymi;
  • wspólna promocja potencjału miast partnerskich;
  • doskonalenie poziomu zarządzania, organizacji pracy i odpowiedzialności obywatelskiej społeczności lokalnych przez wymianę dobrych praktyk w tym zakresie;
  • pozostałe sfery wspólnych zainteresowań.
Na umowie podpisy złożyli I Zastępca Naczelnika Miasta Kotielniki, Anatolij Romancow i Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Bogusław Karakula.