Obwieszczenie Burmistrza Miasta

– w sprawie wyborów uzupełniających: granice, numer okręgu wyborczego i liczba wybieranych radnych oraz siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 2. czerwca 2011r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 172) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Nr XLIII/262/2002 z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranym w każdym okręgu do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w związku z Zarządzeniem Nr 198 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6.maja 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, zarządzonych na dzień 24.lipca 2011r. w okręgu wyborczym nr 15, podaję do publicznej wiadomości granice, numer okręgu wyborczego i liczbę wybieranych radnych w tym okręgu wyborczym oraz siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim:

Nr okręgu 15; Granice okręgu wyborczego określone ulicami: Al. 550 – Lecia, Błękitna, Jasna, Oleksiaka Wichury, Parkowa, Pastelowa, Platynowa, Spokojna, Św. Rocha, Reymonta, Relaks, Tartaczna, Ustronna, Wiejska, Zacisze, Złota; liczba wybieranych radnych: 1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta Sokołów Podl., ul. Wolności 21, pokój nr 130, nr tel. 25 781 75 29.

Burmistrz Miasta

Sokołów Podlaski
/-/ Bogusław Karakula