Nagłówki

220 rocznica Konstytucji 3 Maja

W 2011 roku mija 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w Sokołowie Podlaskim odbędą się specjalne uroczystości, podkreślające rangę tego wydarzenia i jego znaczenie w historii Polski.

We wtorek 3 maja o godz. 12.30 w sokołowskiej konkatedrze, podobnie jak w latach ubiegłych, rozpocznie się Msza Święta w intencji Ojczyzny, z udziałem pocztów sztandarowych, oficjalnych delegacji i Orkiestry Dętej OSP. Po nabożeństwie zostaną złożone kwiaty w miejscach pamięci: pod Pomnikiem AK, pod Pomnikiem Ks. Stanisława Brzóski oraz pod Pomnikiem Niepodległości.
Tego samego dnia o godz. 17.00 w Galerii SOK zorganizowane zostanie spotkanie pt. „Parlamentarzyści Ziemi Sokołowskiej” z udziałem wszystkich żyjących posłów i senatorów wywodzących się z Sokołowa Podlaskiego i Powiatu Sokołowskiego. Zaproszeni zostali: Pan Andrzej Anulewicz, Pan Marek Sawicki, Pani Bożenna Kuc, Pan Janusz Wierzbicki, Pan Stanisław Dąbrowski, Pan Stanisław Lewocik, Pan Sławomir Hardej, Pan Wiesław Kondracki. Przypomniane zostaną także sylwetki nieżyjących parlamentarzystów oraz tych sprawujących swoje funkcje w okresie międzywojennym i w czasach I Rzeczpospolitej. Patronat nad spotkaniem objęli Senator Waldemar Kraska oraz Burmistrz Bogusław Karakula.

W trakcie spotkania zostanie również otwarta wystawa pt. „Polska – tradycje parlamentaryzmu do 1791 roku”. Wystawa, której inicjatorką i organizatorką jest Pani Ewa Tomaszewska, była prezentowana w Parlamencie Europejskim w Brukseli w 2009 r. Ekspozycja ukazuje historię polskiej drogi do demokracji i budowy państwowości, a obejmuje okres od Statutów Wiślicko-Piotrkowskich, sankcjonujących poprzednie prawo zwyczajowe po Konstytucję 3 Maja i utworzenie pierwszego ministerstwa oświaty – Komisji Edukacji Narodowej.

Serdecznie zapraszamy!