„Na celowniku” – Burmistrz wyjaśnia

W związku z wyemitowaniem w dniu 30 marca 2011r. przez TVP 1 programu „Na celowniku”, w którym przedstawiono sytuację mieszkaniową dwóch sokołowskich rodzin uprzejmie wyjaśniam:

  1. Zaprezentowany przez dziennikarzy w powyższym programie materiał jest nierzetelny i nieobiektywny. Nie zawierał wszystkich pozyskanych podczas nagrania informacji, które wyjaśniłyby przyczyny takiego stanu rzeczy i doprowadziły do skrajnie tendencyjnych wniosków, obciążających władze Miasta Sokołów Podlaski.
  2. Celowo nie wyemitowano wyjaśnień i materiałów dowodowych przedstawionych przez Kierownika Centrum Pomocy Socjalnej (oświadczeń podpisanych przez członków rodziny), z których jednoznacznie wynika, że trudna sytuacja mieszkaniowa występuje na życzenie rodziny, a nie z powodu braku zainteresowania ze strony władz Miasta.
  3. To właśnie władze Miasta poprzez działania swojej jednostki i pracowników socjalnych podejmowały starania w celu nakłonienia lokatorek do wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie remontu w ich mieszkaniu w ramach pomocy CPS. Niestety bezskutecznie, bowiem Panie nie wyraziły zgody, zobowiązując się jednocześnie do wyremontowania mieszkania we własnym zakresie. Na tę okoliczność podpisały stosowne oświadczenie (z dnia 28 lipca 2010r.), które dziennikarz sfilmował podczas nagrania. Widząc opieszałość i brak zainteresowania remontem ze strony lokatorek Centrum Pomocy Socjalnej jeszcze w 2010r. wystąpiło z pismem do córki jednej z pań z prośbą o pomoc matce i ciotce w przeprowadzeniu remontu ich mieszkania – te działania również pozostały bez żadnej reakcji. W dniu 1 marca 2011r. ponownie zaproponowano pomoc w odnowieniu mieszkania przy współpracy jednostek miejskich tj. Sokołowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Centrum Pomocy Socjalnej, na co i tym razem panie nie wyraziły zgody, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko, iż remont wykonają we własnym zakresie. Osoby te nie są ubezwłasnowolnione i na udzielenie sobie pomocy muszą wyrazić zgodę.
  4. Drugi przedstawiony w programie lokal socjalny zajmowany jest przez lokatora, który został wyeksmitowany z trzypokojowego, komunalnego lokalu mieszkalnego, za który nie opłacał czynszu, gromadząc na swoim koncie zaległości i których nie był w stanie spłacić. Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego spoczywa na każdym obywatelu naszego kraju. Za lokal socjalny, który aktualnie zajmuje również nie płaci, pomimo że opłaty są symboliczne.
  5. Jednocześnie należy dodać, że Sokołów Podlaski, jako jedno z nielicznych miast w Polsce wybudowało w ostatnich latach 50 mieszkań socjalnych oraz 186 lokali mieszkalnych na wynajem w ramach STBS, mając na uwadze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców. Kilka lat temu panie otrzymały od władz Miasta propozycję zamiany zajmowanego obecnie lokalu na nowo wybudowany lokal o wyższym standardzie, jednak kategorycznie odmówiły.
  6. Konkludując stwierdzam, że władze Miasta oraz mieszkańców znających osobiście „głównych bohaterów” wyemitowanego materiału z Sokołowa Podlaskiego bardzo zaniepokoiła nierzetelna praca dziennikarza, pracującego dla tak cenionego przez widzów TVP programu „Na celowniku”. Praca zespołu redakcyjnego organizującego m.in. wiele akcji pomocowych na rzecz ludzi potrzebujących jest bardzo pozytywnie postrzegana, tym większym zaskoczeniem było jednostronne przedstawienie problemów mieszkaniowych dwóch sokołowskich rodzin.
  7. Nie przystoi, aby szanowany program telewizji publicznej uprawiał tanią sensację, kosztem chorych i niezaradnych życiowo ludzi. W związku z powyższym oczekujemy zajęcia stanowiska w sprawie, jako instytucji realizującej tak ważną publiczną misję.
Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
Bogusław Karakula