Kotielniki z wizytą w Sokołowie

W dniach 23-25 marca gościła w naszym mieście pięcioosobowa delegacja podmoskiewskiego miasta Kotielniki, pod przewodnictwem naczelnika Aleksieja Sedzeniewskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej, Andrieja Rogińskiego.

W programie wizyty znalazło się spotkanie, podczas którego nastąpiła wzajemna prezentacja miast i dyskusja, której celem było określenie możliwego zakresu i form współpracy. Prezentacji dokonali Aleksiej Sedzeniewski i burmistrz Bogusław Karakula.
Współpracę między Obwodem Moskiewskim i Województwem Mazowieckim przybliżyła zebranym Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Maria Koc, dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury opowiedziała o pierwszych kontaktach między Sokołowem i Kotielnikami, do jakich doszło podczas Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych.
W czwartkowe popołudnie goście zwiedzali miasto, odwiedzając m.in. Szkołę Podstawową nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 2 i Miejską Bibliotekę Publiczną. Przewodniczący rad obu miast, Andriej Rogiński i Waldemar Hardej złożyli kwiaty pod pomnikiem Księdza Brzóski.
W piątek przed południem panowie Aleksiej Sedzeniewski i Bogusław Karakula złożyli podpisy na liście intencyjnym w sprawie nawiązania partnerstwa między miastami.