Protest przeciw budowie hipermarketu

W Urzędzie Miasta wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sokołów Podlaski, dotyczący obszaru pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Grunwaldzką, Wojska Polskiego i Ks. Bosco (osiedle Piłsudskiego).

24 lutego o godzinie 13 rozpoczęła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Liczna grupa mieszkańców, zaopatrzona w transparenty, protestowała przeciwko możliwości budowy wielopowierzchniowego hipermarketu na terenie objętym planem.
Termin składania uwag do planu upływa 30 marca 2011 roku.