Polska Cyfrowa Równych Szans

Kampania społeczna zainicjowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej ma na celu mobilizację poparcia dla idei opracowania i realizacji PCRS – ogólnopolskiego programu edukacji cyfrowej dorosłych.

Warszawa, 30 listopada 2010r.

 

Edukacja cyfrowa Polaków. Włącz się!!!

W ramach kampanii społecznej na rzecz edukacji cyfrowej ukazał się kolejny spot – tym razem z udziałem prof. Danuty Hübner, Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, b. Komisarz Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej.

Kampania społeczna zainicjowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej ma na celu mobilizację poparcia dla idei opracowania i realizacji PCRS – ogólnopolskiego programu edukacji cyfrowej dorosłych.

– Wiedza i umiejętności, jakie jeszcze kilkanaście lat temu umożliwiały realizację osobistych i społecznych potrzeb i ambicji – dziś okazują się daleko niewystarczające. Życie niesie nowe wyzwania technologiczne i organizacyjne. Podstawą sukcesu życiowego i zawodowego Polaków jest dziś rozumienie cyfrowego świata i właściwe mu kompetencje. – powiedział Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, pomysłodawca akcji.

Inicjatywę zapoczątkowała w czerwcu 2010r. grupa ogólnopolskich organizacji pozarządowych oraz koalicji programowych, które podpisały memoriał Polska Cyfrowa Równych Szans. Wśród sygnatariuszy znalazły się następujące organizacje:

  1. Polskie Towarzystwo Informatyczne
  2. Fundacja Wspomagania Wsi
  3. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT),
  4. Koalicja na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI),
  5. Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  6. Federacja Inicjatyw Oświatowych,
  7. Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą
  8. Komisja Business Centre Club (BCC) ds. Informatyki, Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego
  9. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
  10. Koalicja na rzecz Otwartych Standardów (KROS)

Spot z udziałem prof. Danuty Hübner stanowi kolejną odsłonę akcji, w którą zaangażowali się wybitni przedstawiciele polskiego życia naukowego, społecznego oraz publicznego. Do tej pory ukazały się klipy z udziałem dr. Włodzimierza Cimoszewicza – senatora, b. premiera RP, prof. Michała Kleibera – prezesa Polskiej Akademii Nauk, pierwszego ministra ds. informatyzacji. Następny spot, to film z udziałem Jerzego Koźmińskiego, prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, b. ambasadora RP w USA. Wszystkie te osoby sygnowały apel do władz publicznych i podjęły się roli „Ambasadorów Polski Cyfrowej Równych Szans.

Organizatorzy kampanii apelują do osób prywatnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, samorządowców, twórców kultury, naukowców i wszystkich podzielających pogląd o potrzebie podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych o udzielenie poparcia inicjatywie Polska Cyfrowa Równych Szans na jej stronach w serwisie społecznościowym Facebook:www.facebook.pl/polskacyfrowa, gdzie znajdują się informacje na temat kampanii, jak również klipy z udziałem Ambasadorów Polski Cyfrowej Równych Szans. Możliwe jest także udzielenia poparcia droga mailową na adres pcrs@mwi.pl.

Kontakt

Arkadiusz Złotnicki

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

kom. 502.357.666

a.zlotnicki@mwi.pl