III sesja Rady Miejskiej

Na trzeciej sesji Rada Miejska uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, jakie będą obowiązywać na terenie miasta w 2011 roku.

Zgodnie ze stałą polityką kształtowania stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Sokołów Podlaski, stawki podwyższono o stopień inflacji, tj. o 3%.

Ponadto, zgodnie z porządkiem sesji, Rada przyjęła uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2010
  • w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego
  • w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych spółka z o.o. w Sokołowie Podlaskim
  • w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – miejskich przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz przekształcenia ich w jednostki budżetowe