Nagłówki

II sesja Rady Miejskiej

W związku z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), zwołuje się II Sesję Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w dniu 13 grudnia 2010r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Ślubowanie Burmistrza Miasta.
 5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 6. Powołanie składów osobowych komisji Rady Miejskiej.
 7. Wybór przewodniczących komisji Rady Miejskiej.
 8. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej.
 9. Sprawy różne.
 10. Zapytania, interpelacje radnych.
 11. Zamknięcie sesji.