Nagłówki

Zawiadomienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZAWIADOMIENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 2. listopada 2010r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176 poz. 1190)

informuję,

że w dniu 4. listopada 2010r. o godz. 1515 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim ul.Wolności 21 pokój 114 – odbędzie się losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Mirosława Krasnodębska