Uchwała Nr 11/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 11/2010

Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 24 listopada 2010r.

w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach burmistrza Sokołowa Podlaskiego w dniu 5. grudnia 2010r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta Miasta (Dz. U. z 2010r. Nr 176 poz.1991) Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie Podlaskim postanawia, co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się, że w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. żaden z pięciu kandydatów nie został wybrany na burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 5 grudnia 2010r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

3. Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:

1). Bogusław Jan Karakula

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Karakuli

2). Włodzimierz Tomczuk

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Włodzimierza Tomczuka

4. Głosowanie będzie przeprowadzone w godzinach od 8.00-22.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 listopada 2010r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców na obszarze Miasta.

2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni burmistrz miasta.

Przewodniczący Komisji Mirosława Krasnodębska

Zastępca Przewodniczącego Iwona Jaskółka

Członkowie: Andrzej Perycz

Jackowska Monika Anna

Zdzisław Borkowski

Gomza Waldemar