Sokołów wysoko w rankingu rozwoju

W Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST, ogłoszonym 8 listopada 2010, Miasto Sokołów Podlaski znalazło się na 58 miejscu w pierwszej setce najlepiej rozwijających się samorządów w Polsce.

Ranking Zrównoważonego rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, przygotowywany pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, powstaje w oparciu o analizę 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Opracowywany jest na podstawie niezależnych danych GUS (Bank Danych Regionalnych) i obejmuje 2479 jednostek samorządowych w Polsce. Wynik rankingu odzwierciedla w sposób wiarygodny i przekrojowy ogólny rozwój wszystkich samorządów w naszym kraju. Z tym większą satysfakcją odnotowujemy fakt, że samorząd Sokołowa Podlaskiego znalazł się w czołówce, udowadniając, że należy do grona najlepiej rozwijających się w Polsce.

Współorganizatorem rankingu jest Fundacja Godła Promocyjnego Teraz Polska.