Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

O SKŁADACH OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4.września 2006r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy  i rad dzielnic m. st. Warszawy Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie Podlaskim podaje do publicznej wiadomości  składy obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Sokołów Podlaski ustalone w drodze losowania publicznego w dniu 4. listopada 2010r.