XLV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października 2010r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za I półrocze 2010r.
 6. Zapytania, interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2010.
 8. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 9. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia wydzielonych rachunków dochodów.
 10. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 12. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołowa Podlaskiego w roku szkolnym 2009/2010.
 14. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miejskiej.
 15. Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Miejskiej.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jacek Niemirski