XLIV sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 07.10.2010r., zwołuję na dzień 13. października 2010r. na godz. 9.00 XLIV Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/112/2008 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 września 2008r.
  4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jacek Niemirski