„Sprzątanie Świata 2010” zakończone

Zakończyła się zaplanowana na 17 – 20 września XVII edycja akcji „Sprzątanie Świata 2010” pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”. W akcji udział wzięło 18 jednostek, w tym uczniowie z 11 sokołowskich szkół, dzieci z 5 przedszkoli, harcerze oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Akcję zorganizowano we współpracy z Fundacja „Nasza Ziemia”.

Uczestnicy tegorocznej edycji promowali walkę z problemem śmiecenia i segregację odpadów. Jak co roku w „Sprzątanie Świata” zaangażowało się Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o.o., poprzez udostępnienie kontenerów oraz bezpłatny odbiór zebranych odpadów.

Lista uczestników XVII akcji „Sprzątanie Świata 2010”

 • Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Kościuszki 31
 • Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Bosko 3
 • Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Węgrowska 22
 • Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 8-go sierp. 1D
 • Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek, ul. Kosowska 26
 • Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Polna 8
 • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Węgrowska 22
 • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kupientyńska 15
 • Zespół Szkół Specjalnych, ul. Piłsudskiego 4
 • Gimnazjum Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 16
 • Gimnazjum Nr 2, ul. Repkowska 3
 • Gimnazjum Salezjańskie, ul. Bosko 1
 • Liceum Ogólnokształcące, ul. Sadowa 11
 • Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Bosko 1
 • Zespół Szkół Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 24
 • Zespół Szkół Nr 2, ul. Oleksiaka Wichury 3
 • ZHP – Hufiec w Sokołowie Podlaskim, ul. Kościuszki 11
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kosowska 83

Za sprawną akcję i liczny udział wszystkim uczestnikom oraz PUIK serdecznie dziękujemy.