Nabór wniosków z RPOWM

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.