Budowa ulic: Witosa, Malowniczej i Mickiewicza w Sokołowie Podlaskim

Miasto Sokołów Podlaski realizuje projekt pod nazwą: „Budowa ulic: Witosa, Malowniczej i Mickiewicza w Sokołowie Podlaskim”.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 706 947,67 zł
Wydatki kwalifikowane: 2 412 587,96 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 050 699,76 zł

Beneficjent: Miasto Sokołów Podlaski

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa ulic: Witosa, Malowniczej i Mickiewicza w Sokołowie Podlaskim. Zakres inwestycji obejmuje najważniejsze aspekty mające na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury. Wprowadzenie w życie projektu przyczyni się do poprawy komfortu ruchu kierowców jak i pieszych zamieszkujących przy w/w ulicach.

W ramach projektu zostały wyodrębnione cztery główne etapy rzeczowej realizacji przedsięwzięcia:

  1. Wykonanie kanalizacji deszczowej
  2. Wykonanie podbudowy i krawężników
  3. Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki
  4. Wykonanie pobocza i oznakowania stałego
Głównym celem projektu jest poprawa złego stanu technicznego infrastruktury drogowej miasta oraz warunków przejazdu, w efekcie czego zostanie zapewniona bazowa infrastruktura przekładająca się na intensyfikację tempa rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz całego regionu
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazowia.eu