Obchody 30-lecia NSZZ Solidarność

W niedzielę 5 września odbyły się w Sokołowie Podlaskim obchody 30. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele Św. Jana Bosko i złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości, skąd zgromadzeni przeszli do auli Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Po wykładzie dr Patryka Pleskota z IPN, zatytułowanym „Karnawał Solidarności” odbyło się wręczenie medali okolicznościowych zasłużonym dla powstania i rozwoju związku na terenie naszego miasta. Wśród odznaczonych znalazł się Ks. Stanisław Falkowski, którego zgromadzeni uhonorowali owacją na stojąco.

Uroczystość zakończyła projekcja filmów dokumentalnych: „Świat i Solidarność” w reżyserii Jolanty Kessler oraz „Kandydat” Mariana Terleckiego.

Organizatorami obchodów były Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe NSZZ Solidarność w Sokołowie Podlaskim, we współpracy z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury i Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym , a patronat honorowy objęli Bogusław Karakula, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski i Starosta Sokołowski, Antoni Czarnocki.