Kolektory słoneczne dla mieszkańców miasta

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski uprzejmie informuje, że w związku z zamieszczeniem informacji na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (www.mazowia.eu) o możliwości dofinansowania ze środków EFRR instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność komercyjna, podjęto przygotowania do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych, obejmującego zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych mieszkańców Miasta.

Warunkiem uczestnictwa w w/w. projekcie indywidualnych mieszkańców jest podpisanie 2 umów, które zobowiązują właściciela budynku i Miasto do uczestnictwa w przedsięwzięciu oraz wypełnienie ankiety informacyjnej, którą można pobrać w wersji elektronicznej lub bezpośrednio z Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim. Wszystkie te dokumenty należy złożyć do Urzędu Miasta, ul. Wolności 21  w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2010 roku.

Udział własny gospodarstwa domowego wynosił będzie ok. 30 % wartości zamontowanych urządzeń solarnych, tj. ok. 4,5 do 6 tys. zł. Pozostałe środki, będą pochodzić z dofinansowania z Unii Europejskiej. Całkowity koszt kolektora słonecznego w zależności od potrzeb gospodarstwa domowego, zamknie się w kwocie 15 – 20 tys. zł brutto/budynek.

Wszelkie informacje na temat projektu dostępne są w Wydziale Funduszy i Zamówień Publicznych, tel. (25) 781 75 61(62),  e-mail:df@sokolowpodl.pl.

Realizacja projektu jest uzależniona od uzyskania przez Miasto Sokołów Podlaski dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Planowany termin składania wniosku o dofinansowanie przez Miasto to październik 2010r., realny termin rozstrzygnięcia oceny formalnej i merytorycznej to koniec 2011r.

W celu prawidłowej realizacji projektu, zostały przygotowane dla Państwa dokumenty zawierające niezbędne informacje o projekcie: